Bibliografia

 

GUINJOAN, J.
Ab Origine.

Àmbit Serveis Editorials. Barcelona, 1981.

GUINJOAN, J. y MESTRES-QUADRENY, J.M.
Diàlegs a Barcelona.

Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 1988.

FERNÁNDEZ GARCÍA, R. M.
La obra pianística de Joan Guinjoan.

Alpuerto. Madrid, 1996.

MARTÍ ROM y GARCÍA FERRER, J. M.
Joan Guinjoan.

Comissió de Cultura de l'Associació d'Enginyers Industrials. Barcelona, 1997.

GARCÍA, X. y CHARLES, A.
Joan Guinjoan.

Col.lecció Compositors Catalans, nº 9. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1999.

GARCÍA DEL BUSTO, J.L.; MARTÍ ROM; GARCÍA FERRER, J. M.; FERNÁNDEZ GARCIA, R. M.; CHARLES, A.
Joan Guinjoan, testimonio de un músico.

Fundación Autor - SGAE. Madrid, 2001.

FERNÁNDEZ GARCÍA, R.M.
Tesis doctoral, " La obra del compositor Joan Guinjoan".

Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona. On line.

CASABLANCAS DOMINGO, B.
Guinjoan (Gispert) Joan: The New Grove.

Edición revisada, vol. 10, disponible también on line.

CHARLES, A.
Análisis de la música española del siglo XX.

Rivera Editores.

BENJAMiN K. DAVIES Fracture and form, architecture and music: Guinjoan's “Gaudí“.
“TEMPO” Cambridge University Press. Vln. 59 - nº 232 abril 2005