El proper 19 de Novembre de 2021 el pianista Javier Perianes interpretarà La Llum Naixent, obra póstuma de Joan Guinjoan, a la Pierre Boulez Saal de Berlin. Més informació a

https://boulezsaal.de/event/javier-perianes/2021_11_19_1930