Amb vocació de preservar i difondre el llegat del compositor Joan Guinjoan així com fomentar altres activitats en el camp de la música contemporània, la Fundació Joan Guinjoan inicia el seu recorregut amb l’obertura d’aquesta pàgina web. Moltes seccions encara están en desenvolupament. Si més no, les seccions CATÀLEG i DISCOGRAFÍA ja están complertes. La Fundació agraeix qualsevol aportació que millori el contingut d’aquesta web.