Ignacio Rodes, guitarra. English Chamber Orchestra. Dir.: Edmón Colomer

(Amb obres de E. Halffter i Villa-Lobos)

Audio-Visuals de Sarrià, 251500046