Sincrotró Alba, Simfonia n.2 Ciutat de Tarragona, Pantonal

Orquestra Simfònica de Barcelona, Ernest Martínez Izquierdo, director

Orquestra de Cadaqués, Sir Neville Marriner, director

Tritó TD00072