Montserrat Gascón, flauta. Xavier Coll, guitarra

(Amb obres de Carulli, Kuhlau, Sor, Ibert, Villa-Lobos, Amargós, Guinovart i Homs)

Audio-Visuals de Sarrià 25.1478