Conjunt de Vent de la OCB

(Amb obres de Sebastía, Brotons, Oltra, Blay, Ramió i Amargós)

Anacrusi AC 050