Sincrotró Alba, Simfonia n.2 Ciutat de Tarragona, Pantonal

Barcelona Symphony Orchestra, Ernest Martínez Izquierdo, conductor;

Cadaqués Orchestra, Sir Neville Marriner, conductor

Tritó TD00072