Objectius

(En construcció)

© Olga Ricart

Els objectius principals de La Fundació son:

1. La promoció del coneixement, la difusió i la interpretació de la música del mestre                 Joan Guinjoan, per mantenir viu el record de la seva obra entre les noves generacions.

2. La divulgació i promoció de la creació musical dels compositors actuals.

3. La formació pedagògica de noves generacions de músics i compositors.

¿Com contactar?

Correu electrònic

info@joanguinjoan.com 

Formulari de contacte