Serveis

(En construcció)

© Olga Ricart

1. Contacte amb editorials i ens promotors

2. Elaboració i suport a projectes

3. Contacte amb intèrprets

Si voleu de posar-vos en contacte amb la Fundació, utilitzeu el següent formulari :

Correu electrònic

info@joanguinjoan.com 

Formulari de contacte